Nowy adres!!!

ul. Poniatowskiego 4, Rzeszów
tel. 17 30 70 717
kom. 883 436 900

mapa

Kinezyterapia

Do prowadzenia ćwiczeń wykorzystujemy najnowocześniejsze metody terapeutyczne takie jak:

Metoda PNF

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, która została utracona lub ulega zanikaniu.

Metoda skierowana do pacjentów z problemami:

 • Neurologicznymi (m. in. udary, urazy mózgowo - czaszkowe, urazy rdzenia kregowego, SM - stwardnienie rozsiane, SLA - stwardnienie boczne zanikowe, SCA - ataksja rdzeniowo - móżdżkowa, polineuropatie, dystrofie mięśniowe, choroba Parkinsona, choroby móżdżku, zaburzenia po zabiegach neurochirurgicznych)
 • Ortopedycznymi (m.in. stany po złamaniach, zwichnięciach skręceniach, po wszczepieniu endoprotezy biodra, kolana, barku, po artroskopii - usunięciu łąkotek, rekonstrukcji ACL, kontuzjach sportowych, uszkodzeniach mięśni, zerwaniu ścięgna Achillesa, po wszelkich zabiegach operacyjnych, amputacjach)

Efektywnie wykorzystywana również w:

 • Pediatrii(MPDZ - mózgowe porażenie dziecięce, rdzeniowy zanik mięśni, przepuklina oponowo - rdzeniowa, zespół Downa, wszelkie jednostki związane z uszkodzeiemi funkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeniami wieku rozwojowego)
 • Wadach postawy i skoliozach

Metoda McKenzie (MDT)

Metoda McKenzie (MDT) przeznaczona głównie dla osób cierpiących na bóle oraz schorzenia związane z kręgosłupem, jest to oparta na dowodach naukowych, metoda biomechanicznego badania i leczenia zaburzeń mechaniki kręgosłupa, oraz zespołów bólowych, oraz schorzeń stawów obwodowych i kończyn, spowodowanych zaburzeniem mechaniki.

Wskazania do stosowania metody McKenzie

 • problemy dotyczące korzenia nerwowego,
 • ból krzyża o podłożu mechanicznym,
 • ból karku o podłożu mechanicznym,
 • radikulopatia szyjna.

Metoda Mulligana

Metoda Mulligana – diagnostyczno – terapeutyczna koncepcja mobilizacji stawów połączonej z ruchem. Polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Atutem koncepcji Mulligana jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy.

Trening funkcjonalny

FMS (Trening funkcjonalny)- metoda screeningowa składająca się z 7 testów, mająca na celu ocenę motoryki podstawowej, pozwala na zweryfikowanie między innymi poprawności i efektywności wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu. System punktowej oceny, w metodzie FMS liczbowo podkreśla deficyt motoryczny, na podstawie której łatwo już zaplanować, prognozować, czy udzielać poradnictwa, zarówno medycznego, jak i treningowego.

Poprawny trening funkcjonalny, indywidualizowany m.in. na podstawie omawianego testu zapewnia:

 • poprawę jakości ruchu wspomagając skutecznie leczenie zespołów przeciążeniowych;
 • poprawę wyników sportowych;
 • zmniejsza ryzyko przeciążeń;
 • zmniejsza ryzyko kontuzji.

Ćwiczenia Thera Band

Ćwiczenia Thera Band – wykorzystywane są do nich specjalne taśmy, piłki, krążki, togu przy użyciu których uzyskuje się:

 • poprawę ogólnej sprawności, wytrzymałości, wydolności organizmu,
 • poprawę koordynacji, propriorecepcji,
 • wzrost koncentracji, wiary we własne siły i poprawa samopoczucia,
 • wzrost siły mięśniowej, stabilizacji stawowej, elastyczności tkanek,
 • poprawę orientacji w przestrzeni i równowagi,
 • wpływ na działanie systemu nerwowo-mięśniowego, układu krążenia i układu oddechowego

Kinesjology Taping

Taping to przede wszystkim:

  • terapia przeciwbólowa
  • redukcja obrzęków i zastojów żylnych
  • wpomaganie pracy mięśni
  • korekcja niewłaściwej pozycji stawu

Plastry K-ACTIVE których używamy:

   • nie powodują nieprzyjemnych odczuć skórnych
   • nie powodują alergii
   • mają najdłuższy czas używania z plastrów dostępnych na rynku

Terapia 24 h na dobę!!!!!

Realizujemy:

Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Fizjoterapia kliniczna w neurologii Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii Fizjoterapia kliniczna w onkologii Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Dobór i zastosowanie zaopatrzenia ortopedycznego

Metoda McKenzie - Badanie, Leczenie, Profilaktyka.

Metoda McKenzie jest to oparta na dowodach naukowych (evidence-based), metoda biomechanicznego badania i leczenia (Mechanical Diagnosis and Therapy® - MDT) zaburzeń mechaniki kręgosłupa, oraz zespołów bólowych, oraz schorzeń stawów obwodowych i kończyn, spowodowanych zaburzeniem mechaniki. Metoda McKenziego jest metodą fizjoterapeutyczną. Jednym z częstszych wskazań do stosowania metody McKenziego jest dyskopatia (zarówno w stanie ostrym jak i przewlekłym) - zespół derangement w/g McKenziego.

Metoda sprawdza się także w innych zaburzeniach mechaniki - zespół dysfunkcyjny i posturalny w/g McKenziego. Metoda zawiera część diagnostyczną i terapeutyczną. Po ustąpieniu objawów - koncentruje się na profilaktyce. Wartość diagnostyczna metody McKenziego została w pełni potwierdzona, licznymi badaniami naukowymi . Ze względu na wysoką skuteczność i powtarzalność wyników części diagnostycznej metody McKenziego, jej stosowanie jako pierwszej, wydaje się być celowe dla określenia przyczyn dolegliwości. Metoda Mckenziego sprawdza się w sytuacjach, w których inne metody fizjoterapeutyczne nie mają zbyt wiele do zaoferowania - np.: skolioza reflektoryczna, kręcz karku (mogą wystąpić w przebiegu dyskopatii). Istotą metody jest to, że pozwala ona wielu Pacjentom, samodzielnie, po odpowiednim wyedukowaniu, radzić sobie z bólem. Celem nadrzędnym jest zabezpieczenie Pacjenta przed nawrotem dolegliwości.

kinezyterapia - metoda McKenzie

W terapii według metody McKenziego, wykorzystuje się czynniki mechaniczne generowane siłami samego Pacjenta, jak i szeroką gamę technik manualnych. Zasadą jest, stosowanie najpierw indywidualnie dobranych ćwiczeń, a dopiero jeśli to konieczne, dodatkowo Terapii Manualnej - po wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań do jej zastosowania.

Czytaj więcej...

Metoda ćwiczeń wg PNF

PNF to kompleksowa terapia, której celem jest ponowna nauka (reedukacja) ruchowa i działanie skierowane na zlikwidowanie indywidualnego problemu powstałego w wyniku urazu lub choroby.

Przywrócić utracony lub zaburzony schemat ruchu można poprzez ruchy trójpłaszczyznowe, czyli takie, jakie każdy człowiek wykonuje na codzień. Są to ruchy po tzw. najkrótszej drodze. Dzięki takiemu podejściu leczymy nie tylko mechaniczny problem, ale również pobudzamy układ nerwowy i uczymy go poprawnego wzorca ruchu, który jest zaburzony.

Poprawa aktywności słabszych partii ciała osiągana jest w oparciu o:

 • zaangażowanie do pracy całych łańcuchów mięśniowych,
 • pracę silniejszych mięśni współdziałających w ruchu,
 • wykorzystanie silnych reakcji odruchowych, głęboko zakorzenionych w każdym z nas.

Jaki daje efekt?

Metoda PNF ma bardzo dużą efektywność leczniczą, ponieważ oparta jest na dokładnej analizie problemu i ukierunkowanym przebiegu leczenia. Działanie jest bardzo szybko odczuwalne, a efekt widoczny po jednym lub kilku powtórzeniach.

Dzięki wykorzystaniu silniejszych grup mięśniowych wspierających dany ruch, można uruchomić (dosłownie) mięśnie, które wcześniej pracowały słabo lub wcale. Uruchomienie to polega na pobudzeniu do pracy na raz wielu jednostek w mięśniu (jednostki - zespoły nerwów i włókien mięśnia). Pobudzenie układu nerwowego i mięśniowego w jednym czasie powoduje dużo szybsza naukę schematu ruchu dzięki tworzeniu nowych powiązań nerwowych z jednoczesnym wzmacnianiem mięśnia.

Dla kogo?

Skierowana jest do pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po urazach, przeciążeniach, a także z wadami postawy.

Korzyści z pracy w Koncepcji PNF to:

 • metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką,
 • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych,
 • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
 • niewielkie wymagania sprzętowe,
 • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.